top of page
Search
  • Writer's pictureNemastro

A Plútó jegyváltásaiLegtávolabbi és “leggonoszabb” bolygónkat 1930-óta ismerjük. Felfedezése volt a nyitánya annak, hogy az emberiség transzbolygók által is meghatározható sorsa elkezdődött.

A korábbi idők asztrológusai csak a hét ősbolygót vették figyelembe, hiszen nem tudhattak a naprendszerünk másik három lakójáról. Ebből következik, hogy nem is számoltak hatásaikkal, azonban nyomaik az analogikus logika szerint ott kísértenek kultúránk tudatalattijában. Így az Uránusz a vámpírok, különleges szörnyek – mint a vendigó is –, a Neptun a kísértetek, a szellemek, a Plútó az ősgonosz, a démonok és társaik analógiáiban jelentek meg meséinkben és mitológiáinkban. A hétköznapi élet szintjén pedig akkor kerülhettek elő – ismeretlenül, de hatékonyan –, amikor valaki nem a normális életet élte, hanem valami módon kiszakadt a társadalomból, vagy olyan élethelyzetbe került, ami egyáltalán nem illett a Szaturnusz-Jupiter által behatárolt sorsába. Ilyen lehetett, amikor egy jobbágylegény elment világot látni és felrúgta a kaszt szerinti hovatartozását, beállt rablónak, vagy sikeres katona lett és többé már nem tudta élni a régi életét. Vagy egy nemes kisasszony megszökött a házasság és az apácakolostor elől, hogy maga élje az általa elképzelt életet valahol máshol – talán egy nyilvánosházban. Elenyésző, de létező példák ezek. Ilyenkor – ahogy ma is –, bekapcsolnak a transzbolygók hatásai és azok mentén éljük az életünket. Visszatérni rendkívül nehéz – hiszen már láttuk, hogy máshogy is lehet… Azokban a régi, erősen hagyománykövető időkben egyenesen lehetetlen volt. Gondoljunk például az Orleans-i Szűzre, vagy az állítólagos boszorkányokra, akiket okkal, vagy ok nélkül megégettek.


kép forrása: Q&A: Catching Pluto's shadow


De térjünk vissza a Plútóhoz. Legtávolabbi bolygónk ugyanúgy jegyről-jegyre járva teszi a dolgát, ahogy a többi is, azonban sajátossága, hogy ő tartózkodik a legtovább a zodiákus kijelölt szakaszaiban. A Kos-Bika-Ikrek jegyeiben nagyjából 30 éveket, a Rák-Oroszlán-Szűz negyedében 10-15-20 éveket, a Mérleg-Skorpió-Nyilas negyedében 10-15 éveket, a Bak-Vízöntő-Halak negyedben nagyjából 20-25 éveket időzik. Ezek a ritmusok talán köthetőek ahhoz, hogy adott negyedek mit is jelképeznek a radixban. Az első negyed az egó negyede, a második a múlté, a harmadik a befogadást, az utolsó a jövőt szimbolizálja. Mit is jelent ez? Az egó negyede az érvényesülést mutatja, a múlt negyede a tapasztalatokból merített életet, a befogadás a sors hullámzásait segít elviselni, míg a jövő negyede az előretekintést, a valakivé válás vágyát is jelöli. Talán adott évtizedekre ezek a meghatározó analógiák…


Mondjuk a világ meghatározóbb történelmi eseményeiből levezetve megnézhetjük, hogy egyeznek ezek:

Nézzük mondjuk a Plútó Skorpióba lépését 1243-ban (Rómára állítva a helyszínt a képlet felállításánál)

– 1241-ben rohanták le Magyarországot a tatárok. Vele együtt Lengyelországot is, tehát fogalmazhatunk úgy, hogy Európát támadták a váltás idején. A Skorpió erőszakos analógia, mundánban a mások vagyona is, de a halált is jelképezi. Kinek-mit éppen. A sors negyede lépett itt előtérbe.

– a Templomos rend bukása 1307-ben következett be. Velük halt egy korszak, a szakrális építészet kora is. Ez a Halak Plútó kezdete volt. Tudjuk, hogy Szép Fülöpnek messzetekintő tervei voltak a lovagrend vagyonával, amit meg is szerzett javarészt.

– 1347-52 a nagy pestisjárvány Európában, de ‘56-ra elérte tatárországot és Indiát is. Az ego negyede, a sors itt az érvényesülést fogta vissza. Talán nem merész feltételezni, hogy ha a kulturálisan is komoly célokat kitűző lovagrendet nem pusztítják el, akkor talán nem kell letarolni Európát tanító célzattal a pestisnek. Talán akkor más analógiát hoz be a sors, mondjuk egy kisebb háborút keleten, éppen a lovagok részvételével. Valaki nagy céljai lehettek volna a muzulmánok hatalmas szultánjainak céljai is, vagy éppen fordítva, a becsvágyó nyugati királyok és a pápaság is előretörhetett volna a Szentföldön – ahogy többször is nekiálltak.

– 1389 rigómezei csata, illetve a török megjelenése Európa keleti határain. Ennek tudjuk mi lett a vége Magyarország szempontjából. Védtük Európát évszázadokon át, míg elvéreztünk és csak a nyugati seregek segítségvel tudtuk kiverni az országból őket immáron az Oroszlán Plútó 1692-es kezdetén. Pontosabban 1699-ben lett megkötve a karlócai béke, de azt gondolom, hogy a sorsnak szükséges egy kis orbiszt hagyni, hogy ne kellejen már percre pontosan megoldania korszakos eseményeket.

Itt a múlt negyedében a Plútó immár visszatért egyszer 250 év után és stabilitást akartak a korszak nagyhatalmai is.

– az 1722-es járvány a Mérleg Plútót vezette be, a nyilvánosság előtti pusztulással. A sors negyede.

– a Brit Kelet-Indiai Társaság 1600.12.31-i megalakulása és debütálása, illetve Ausztrália felfedezése a Bika Plútó 1606-os indulásával egyidejű. A vagyoni helyzetek átrendeződésének korszaka jellemző erre az analógiára.

– az Afrikából induló rabszolga-kereskedelem 1560-tól lendült fel a feljegyzések szerint. Nyilván nem egyik napról a másikra, hanem pár évvel korábbról indult, ekkor érve el első csúcsát. Ez a Halak Plútó ideje 1552-től. Ez az analógia a bezártság, a másikkal való azonosulás, az egónkról való önkéntes lemondás szüksége. Nos a rabszolgáknak azonosulni kellett uraikkal, teljes mértékben kiszolgáltatva önmagukat. A fehérek pedig így váltak “valakivé” a jövőt szimbolizáló negyedben.

– 1777-ben a Vízöntőbe lépett a Plútó. 1776 az USA függetlenségének kikiáltása. Egy valószínűleg mindenki számára érthető és világos analógia ez, szintén a jövő negyedében.

Ugyanerre az időszakra esik Mária Terézia Ratio Educations rendelete, ami az oktatást szabályozta a Habsburg birodalomban.

– 1825-körültől számítjuk a Reformkort. A Kos Plútó 1822-es idejéhez köthető ez. Érvényesülés és egy új világ kialakítása az ego negyedéből.

– a Szuezi-csatorna megnyitása már újra Bika Plútó 1851-53-tól. A csatornát 1859-69-ig építették. Megnyitotta az új, gazdaságosabb kereskedelmi útvonalat az Indiai-óceán felé. A javak átrendeződése az analógia itt is.

– a Kínai köztársaság megalakulása 1912 Rák Plútó – az Orosz forradalom 1917-ben ugyanúgy köthető ehhez az országot átalakító analógiához.


A teljesség igénye nélkül válogattam az események közül, de ha megfigyeljük, mindig akad egy jelentősebb történés a világunkban, ami köthető egy-egy jegyváltáshoz, amikor is felfordul adott rendszer, vagy nézet és másik épül a régi romjain.


További érdekessége a jegyváltásoknak, hogy a Plútó minimum háromszor fut neki egy-egy jegynek. Hosszabb időszakában ötször és egy esetben ebben az évezredben, egy nagyon is érdekes dátum esetében hét alkalommal. Hogy ezek mit jelentenek, nem tudjuk egyelőre. Gondoltam arra, hogy talán a korszakok felfuttatását jelzik a 3-as 5-ös ciklusok váltakozásai, de nem találtam hozzá egyezést. Ami viszont furcsa, hogy a hét alkalmas visszatérés i.sz. 630-tól a Bika Plútóval egybeesik a Heribert Illig-féle 614-től kalkulált dátumhamisítási tézis kezdetével. Nem vizsgáltam a nevezett elméletet alaposan, de hiszem, hogy valami nem stimmel vele, mert ha annyira részletesen tervezték meg a történelembe állítólag betoldott 614-től 911-ig számított időszakot, akkor vajon miért nem egyeztették a Szaturnusz-Jupiter ciklusával, amit láthattak az égen? Ezekben az időkben az asztrológia a pápák és a királyok kiváltsága volt, akik, ha részt vettek egy ekkora volumenű tervben – ami amúgy érthető is lenne a könyv magyarázata szerint –, akkor vajon miért nem egyeztették a nevezett dátumok két sorsbolygójának ciklusát? 611-ben Szaturnusz-Jupiter Kos-Ikrek/Kos-Rák jegyeket járta, míg a 911-es éveben a Szaturnusz-Jupiter a Bika-Rák/Bika-Oroszlán jegyeiben mozgott.


Reméljük, egyszer erre is fény derül, vagy valaki kideríti, hol a hiba, esetleg miért is nincs benne hiba.Jelen évben, a 2022-ben a Plútó éppen nekifut a Vízöntőnek. Kérdés, hogy mit is hoz ez a világunkban? Amit eddig látunk belőle, az az ukrán-orosz háború, ami minden bizonnyal átrajzolja a gazdasági és talán területi határainkat is, illetve Magyarországi vonatkozásban a pedagógus-tüntetések kezdete. Nálunk ez a Mária Terézia által megkezdett oktatási reform visszatérése. Valószínű, hogy ez kardinális probléma lesz majd Magyarországon, ha nem kezeljük megfelelően. Érdekes lenne a Ratio Educations kibocsájtásának képletét megnézni, hogy mit is kellene hoznia, vagy mire is utalnak a visszatérés analógiái.


A Vízöntő analógiája magában foglalja a közösségeket, a barátokat, a segítőket, a szabadságot és függetlenséget és még sok egyebet. Ezek változására, átalakulására számíthatunk a következő években, a negyedik negyed értelmében, miszerint érdemes a jövőre tekintettel döntéseket hozni és elősegíteni bizonyos megrekedő, vagy átalakulást váró folyamatokat. Ezekbe tartozik az energia kérdése is, mint világunk egyik új alapanalógiája. Azaz akinek energiája van és nem függ másoktól ebben a kérdésben, az fog hosszútávon nyerni.


Az általam vizsgált Plútói jegyváltásokról alább található egy táblázat, ami felöleli az i.sz. 13-tól 2127-ig tartó időszakot. Alaposabb kitöltése komolyabb történelmi felkészültséget igényel, így részemről csak az általam ismert eseményeket vettem bele, ebből vannak a fenti részletek. Azonban bizonyos, hogy minden váltáshoz lehet találni egy időben közeli eseményt a világban történtek alapján.


Táblázat

107 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page