top of page
Search
  • Writer's pictureNemastro

Fajelmélet(!)

Az a civilizáció, amelyik nem képes előregondolkodni a saját termékeiből származó összes maradék körforgásba hozatalán - az önfenntartáson -, az nem fejlett szintet, hanem olyan nyomort képvisel, ami az állatok alá helyezi.


Erre kár büszkének lenni faji szinten.

7 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page