top of page
Search
  • Writer's pictureNemastro

Ukrajna országképletének elemzése

Tudni kell, hogy egy adott ország „születési ideje” nem mindig egyértelmű. Éppen olyan komplikált lehet, mint az emberi radix. Ukrajna esetében legalább négy időpont jöhet szóba, amikor is az ország „megszületett”. Ebből választottam egyet, amit az alábbiakban elemzek.


Az ország radixa az ország lehetőségeit mutatja meg. Hogyan, mennyire élhető a lakosságnak, mennyire kiszolgáltatott másoknak, milyen csapdái, veszélyes élethelyzetei vannak. A szolár azt mutatja, ami történik és a direkció a sorsfordulókat jelzi. Ezen nem csak azt értjük, hogy jön egy katasztrófa, mint Csernobil, vagy a vörösiszap, hanem a csendesebb eseményeket is, ahol érezzük a változást, de nem rengett meg a föld.

Ukrajna képletében gyakorlatilag minden benne van, ami eddig történt vele. A tengermelléki problémák, az idegen befolyás miatti annektálás, területvesztés, megszállás és háború.


Nemzetközi pénzügyek-invázió-az ország népe-támogatók –> ezek a fő események ebben a ciklusban. Láthatjuk, hogy a külföldi segítséggel kapott fegyverek miatt remekül tudják védeni magukat és komoly nehézséggel kell számolnia az Oroszoknak. Sajnos a következő ciklus ezen nagyot ront: megszállás-ország helyzete-barátok-veszteségek lesz majd az állás és ezzel azt mondhatjuk, hogy kihátrálnak mögülük a támogatók. Ezzel a 8. házas zárással pedig meghatározzák a következő 28 év történelmét. Tehát, ha elvesztik a háborút, akkor 2043-ig Orosz befolyás alá kerülnek. Ezzel az államformával akkor lesz új lehetőségük változtatni. Ellenben talán fog változni náluk a rendszer és majd annak képlete mutatja az új jövő lehetőségeit.


A képletben elsőre szembetűnő hogy az ország szívét jelző IV. házban a Hold áll együtt a Plútóval. A nép és a drasztikus változások jelölője egy házban és még ennyire együtt nem bizalomgerjesztő lehetőség. Épeszű asztrológus ezt a lehetőséget sikítva vetné el, mint az ország jövőjét jelző katasztrofális momentumot. Jelentése nagyjából úgy szól, hogy a nép és a romboló eszmék kéz a kézben járva megváltoztatják magát az országot. Láttuk a Majdan-téri eseményeket és a Narancsos forradalmat. A Nyilasban az eszmék és a Skorpió mint a vízpartok jelölője mutatja azt a 2014-es történetet is, amikor a Krím annektálása megtörtént.

Ez szextil az Uránusszal, mint a hirtelen változások képviselőjével. Bele lehetne látni, hogy a Vízöntő Oroszország, de inkább úgy értelmezem, hogy főleg az energiaszektort érintik a változások. Azaz Oroszország támadása leginkább valahol az energiaszektorban történő változások miatt következett be. Egy szerződés nem lett betartva, egy egyezség nem valósult meg, vagy éppen függőségi helyzetet hozott létre és a világ legnagyobb területű állama lépett. Nyilván ott voltak a politikai megfontolások, amit megint a Nyilas Plútó jelez, mint kiváltó tényező és hát igen, Oroszország fenyegetésnek értelmezi a korábbi megállapodások ellenére a nyugat felé húzó ukrán politikát. Az pedig hogy a határánál egy NATO vagy Uniós tagállam vigéckedjen, azt nem hagyja a nagy testvér.

Maga a pozíció úgy néz ki, hogy a foglalkoztatottságot jelöli a 6. ház és ott az Uránusz valószínűleg a migrációs hullámra is utal: tudjuk, hogy nálunk is megjelentek a korábbi években az ukrán vendégmunkások. Lengyelország is elég sokat felszívott, illetve egész Európa, mint olcsó és elég jól hajtható munkaerőt. Tudjuk, hogy az ukrán bérek nagyjából havi 120$-t tettek ki egy átlagember esetében. A Neptun is erre utal, hogy komoly változások jelennek meg a munkaerőpiacon: a korábbi élelemtermelők elmennek máshová dolgozni. Európa és a világ második legnagyobb gabona exportőréről beszélünk.

A képlet alapvető problematikája mégsem ezekben nyilvánul meg, hanem a Uránusz Nap kvinkunx által jelzett fordulatban. Ezt úgy értelmezem, hogy ha migránssá válik a munkaerő, akkor az ukránok úgy fognak gondolkodni, hogy nem lesz szükségük a nemzet barátaira. Egyfajta elbizakodottság ez, ami azt jelenti, hogy ők maguk úgy akarnak boldogulni, hogy majd megoldják – nyilván erővel. Az Oroszlán Aszcendens is ebbe az irányba mutat. Vállakozás és büszkeség. Ment nekik? Nem lettek sokkal jobb helyzetben, mint ahonnan kezdtek.

A folytatás is érdekes: az 5. ház mundánban jelöli a színházat is és ott áll a Jupiter. Ez utalhat a választott politikusokra is, és Zelenszkijről tudjuk, hogy színész volt. A Mars-Vénusszal áll kvinkunxban, ami a X. házban áll. Nagyjából úgy értelmezendő, hogy az ukránok azt hiszik, hogyha kedvelt politikust választanak, azok nem okoznak diplomáciai problémákat, konkrétan háborút. Nos, ezt látjuk, nem így történt és valószínűleg látni is fogjuk, hogy igen komoly bajok lehetnek még a meglévőkön túl. Itt főleg egy elvesztett vagy nagyon-nagyon megszenvedett háborúra gondolok.

Azt nem hiszem ebből a képletből, hogy lenne nukleáris katasztrófa. Nem utal rá semmi, csak a veszélyeztetettségre.

A 8. házas Szaturnusz “barátságos” helyen áll, mint a pénzügyek, népet érintő pénzügyi lépések és veszteségek helyén a halálozást is jelölő bolygó. Gátló és akadályozó hatások is ebből jönnek. A területi vesztés is: ha függetlenedünk a szövetséges hatalomtól, akkor abból veszteségünk lehet. Ugyanúgy mutatja, hogy az ellenséges ország beszivárgói okozhatnak kényszerű veszteséget.

Az Uránusz szextil ezt támogatja. Azaz, ha Ukrajna elzárja a gázt, abból bizony bajuk lesz. Nekik is.

Tudjuk, hogy ez év május elején tettek ilyen lépéseket.

A X. házas Mars és Vénusz együttállás jelezhet háborús helyzetet, de félszextil van a Nappal, ami így azt sugallja, hogy szentül hiszik, megnyerik a háborút.

Az MC a hatalom birtokosainak helyzetét jelzi és azt, hogy ők készek harcolni, háborúzni. És ez őket eredmény szerint majd Nappá is teszi, azaz meghozza nekik a sikert. Csakhogy van egy fényszög is a jelölők közt, ami éppen ettől fosztja meg őket.

Azaz Ukrajna ezzel az alapító képlettel elveszti a háborút és nagyon megfizetik az árát.

Erre utal Zelenszkij képletében a háború kezdete is. Egy olyan állást mutat, amiben látszólag sikeres lesz. Sajnos ez egy úgynevezett Uránuszi állás, ami azt jelenti, hogy eleinte jól alakul minden. Egyelőre segítik a szövetségesei, főleg az USA, a fő fegyverszállító. És láttuk, eléggé szemtelenül követeli, hogy segítsék további fegyverrel és egyéb módokon. Azonban el fog fogyni a lehetősége és akkor vége a dalnak. Meg kell állni, vagy az oroszok bevették az egész országot és már nincs mit védeni.


Ukrajna ezen képlete szerint a megszálló ország el fogja foglalni őket és bár egyértelmű jelölő van a partizánharcra, nekik ez csak katasztrófát hoz. Valószínűleg az lesz a legfőbb gondjuk, hogy elfogy a pénz: T-kvadrát és Szaturnusz 8. házban, mint megoldás – leállni a háborúval a veszteségek miatt.

Meg kell változtatni az egészet, kell nekik egy új államalakulat és ha a megfelelő időben hozzák ezt a döntést, akkor lesz lehetőségük újrakezdeni.


Érdekes a következő szolárjuk is, ahol láthatjuk a lehetőségeiket. Sajnos a 11. ház analogikusan sérült, így ez arra utal, hogy gond lesz a támogatással valamilyen formában. Ez lehet nekik sorskérdés is, bár azt személy szerint nem gondolom, hogy az USA kihátrál mögülük. Igaz, láttunk már olyant, ahol támogatott országot vesztett, mint például Afganisztánt.

Eszerint a képlet szerint a környező országok akadályoztatva vannak – nyilván senki sem akar eszkalálni egy világháborút. Megkockáztatom azt is, hogy elvesztik a vezetésüket, vagy a benne való hitet és az sem kizárt, hogy a támadó fél valami Uránuszi módszerrel nyer pozíciót. Mindenesetre sorsváltozás biztosan van jelezve a szolárban is Ukrajna számára.


Nos, kívánjuk nekik a mielőbbi békét és oly módon, hogy az sem a népeknek, sem a környező országoknak, sem az emberiségnek nem kerül nagyobb veszteségbe a meglévőknél. Ez az a helyzet, amikor az ember szívből reméli, hogy valahol téved és nem kerül a fennálló helyzet még több ember életébe.


Az írás tartalma a szerző asztrológus magánvéleményét tükrözi, tájékoztatásra szolgál és további felhasználása sem részletekben, sem egészében nem engedélyezett.

9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page