top of page
Search
  • Writer's pictureNemastro

Ukrajna országképletének elemzése 2

folytatom az Ukrán képletek elemzését:


A négy képletidőpontból az utolsó alapján az ország szeretne nemzetközi elismertséget, amit azzal tudna megalapozni, hogy képes lesz megérteni, hogy senkire sem számíthat magán kívül, de messzemenőkig gondoskodik az állam a népről. Ugyanakkor lényeges lenne megérteniük a nemzet szintjén, hogy ettől még mások nem az ellenségeik.

Mindezt úgy tudja megtenni, ha képes elfogadni saját gazdasági lehetőségein belül azt, hogy másokkal együtt kell léteznie és közösen dolgoznak azon, hogy elérjenek további együttműködési lehetőségeket a gazdaságban és a politikában. Képességük van a lemondásra épp úgy, mint a szenvedélyességre. Ezzel megoldhatnák, hogy kiszolgáló- vagy élelmiszer termelő országként fontos részei legyenek Európának.

Ehhez nyilván nem szabadna eladni a földeket, hanem saját maguknak kellene megtermelni, amit lehet.

A megvalósuláshoz szükséges még számukra, hogy képesek legyenek alárendelődni a szélsőségeikben és lemondani a különleges elképzeléseikről a jövőjüket illetően. Azaz nem kell hangsúlyozni, hogy ők mások, hanem élniük kellene kapott lehetőségeikkel – saját kézben.

Ebből a képletből az látszik, hogy nem gazdag az ország, de állandóan kiharcolja a segítséget. Benne van minden gátlástalanságuk, amit a 2021/22-es években az állam vezetői megléptek a világ felé.

Megélhetést a földek adnak és ezzel képesek lennének a nemzetközi szerződéseiket úgy megkötni, hogy ne váljanak teljesen más országok számára kiszolgáltatottá.

Ez egy kiszolgáltatott ország, de élhetné úgy is, hogy mások függenek tőle és nem ő másoktól.A Hold Szaturnusz együttállásból az jön át, hogy szegény a nép is és el is hiszik, hogy boldogtalanok.

A Nap Neptun együttállás szerint csak áldozatként képesek alárendelődni, vagy komoly áldozatok árán.


Sorsuk ott tud eldőlni, hogy miként tudják a kapcsolataikat megszervezni más országokkal, vagy saját vállalkozói rétegük mennyire lesz képes feljönni.


Csapdájuk az őszintétlenség társadalmi szinten és az, hogy kötődéseik mennyire labilisak az országhoz. A háború ugyan nemzetté kovácsolta őket, de ezt – bármi is lesz a vége – képesnek kell lenniük átalakítani az emberek fejében úgy, hogy ne a harciasság legyen az elsődleges motiváció kifelé, hanem annak megmutatása, hogy képesek lényegi szinten alkalmazkodni és átalakulni saját országukban. Sajnos a Skorpiósság miatt a kirekesztés meglesz náluk, de egy jó vezetés képes lenne ezt kezelni és arra irányítani, hogy önmagukat hozzák fel országos lehetőségeik szerint.


A Tercerek elemzése alapján, illetve a szolár szerint a követezők várhatóak 2022 nyara után ezzel a képlettel:

– az elvesztett energiaszektor miatt kiszolgáltatottá válnak a télre

– felvetődik a fegyverszünet lehetősége és el is fogadják a felek, mert a külföldi támogatások elmaradnak

– 2023 május körültől újrakezdődik a háború

– fellázad a nép és zavargások lehetnek, ami a kormány számára kezelhetetlenné teszi a helyzetet

– további lényegi emberveszteség és végül 2023 őszén kapituláció


A 2022-es szolárban az látszik, hogy feladat a harc jellege és az, hogy ezt az ellenséggel szemben hogyan csinálják. Továbbá, hogy ezt kifelé a nemzetközi közvélemény felé miként tudják eladni.

A nép itt egyértelműen támogatja a vezetőt. Az aszcendens szerint az év arról szól, miként csinálják jól a háborút.


A 2023-as szolárévben az ország maga lesz a téma és azon belül a vereség, vagy győzelem megélése. Partizánharc lehetőségét látom a képletben és ez hozhat sikereket, de nem tudnak vele végig élni. Ugyanúgy a földek megművelése is szükségessé válik és ez elég fontos kérdés lesz a Nyugat számára is.

Valószínűsítem még, hogy az ország vezetője is lemondásra kényszerül. Az aszcendens pozíciója alapján a veszteségek lesznek a fő téma ebben az évben.


Az írás tartalma a szerző asztrológus magánvéleményét tükrözi, tájékoztatásra szolgál és további felhasználása sem részletekben, sem egészében nem engedélyezett.12 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page